• van Bogaert's leukoencephalitis (sclerosing) (subacute) 046.2
 • van Bogaert-Nijssen (-Peiffer) disease 330.0
 • van Buchem's syndrome (hyperostosis corticalis) 733.3
 • van Creveld-von Gierke disease (glycogenosis I) 271.0
 • van den Bergh's disease (enterogenous cyanosis) 289.7
 • van der Hoeve's syndrome (brittle bones and blue sclera, deafness) 756.51
 • van der Hoeve-Halbertsma-Waardenburg syndrome (ptosis-epicanthus) 270.2
 • van der Hoeve-Waardenburg-Gualdi syndrome (ptosis-epicanthus) 270.2
 • van Neck (-Odelberg) disease or syndrome (juvenile osteochondrosis) 732.1
 • Vancomycin (glycopeptide)
 • Vanillism 692.89
 • Vanishing lung 492.0
 • Vanishing twin 651.33
 • Vapor asphyxia or suffocation NEC 987.9
 • Vaquez's disease (M9950/1) 238.4
 • Vaquez-Osler disease (polycythemia vera) (M9950/1) 238.4
 • Variance, lethal ball, prosthetic heart valve 996.02
 • Variants, thalassemic 282.49
 • Variations in hair color 704.3
 • Varicella 052.9
 • Varices - see Varix
 • Varicocele (scrotum) (thrombosed) 456.4